NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

wrocek

Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami na temat :

ZIELONE TĘTNICE WROCŁAWIA - Legnicka - KONKURS na opracowanie koncepcji ukształtowania zieleni wzdłuż ulic Legnickiej, Lotniczej i Kosmonautów we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

W SPRAWIE KONKURSU  „ZIELONE TĘTNICE WROCŁAWIA - Legnicka”

na opracowanie koncepcji ukształtowania zieleni wzdłuż ulic Legnickiej, Lotniczej i Kosmonautów we Wrocławiu :

·  Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, studialnego, jednoetapowego, bez kwalifikacji wstępnych.

·  Siedziba Organizatora Konkursu mieści się w pok. 306, ul. Świdnicka 53, 50-030 

   Wrocław, +48 71-777-78-76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

· Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji ukształtowania zieleni wzdłuż ulic Legnickiej, Lotniczej i Kosmonautów od pl. Jana Pawła II do rejonu kąpieliska Glinianki  we   Wrocławiu  zgodnie  z  warunkami    regulaminu  przy  założeniu, że wymienione ulice nadal będą pełniły swoje dotychczasowe i planowane funkcje komunikacyjne.

·Celem konkursu jest wybranie sposobu ukształtowania zieleni wzdłuż ulic Legnickiej, Lotniczej i Kosmonautów od pl. Jana Pawła II do rejonu kąpieliska Glinianki we Wrocławiu, który:

 • radykalnie podniesie wartość krajobrazu najważniejszego ciągu ulic prowadzących z centrum w kierunku zachodnim,
 • wykreuje  miejsca publiczne atrakcyjne dla przebywania ludzi,
 • przyczyni się do złagodzenia negatywnych skutków ruchu ulicznego,
 • korzystnie wpłynie na rozwój różnego rodzaju działalności w otoczeniu.

Wybrane koncepcje będą podstawą do sporządzenia opracowań szczegółowych projektów do etapowej realizacji.

·  Wartość konkursu jest wartością nagrody pieniężnej w łącznej wysokości 65 000,-zł

·  Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości  prawnej występujące indywidualnie lub jako zespół.

Ulica Lotnicza

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

1.Ocenie podlegać będą prace odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie.

 

2.Przy ocenie prac konkursowych Sąd Konkursowy będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 1. walory krajobrazowe przedstawionej koncepcji;
 2. prospołeczność - atrakcyjność przestrzeni publicznej dla przebywania ludzi;
 3. walory przyrodnicze zieleni;
 4. utrzymanie istniejącej zieleni;
 5. łagodzenie negatywnych skutków ruchu ulicznego;
 6. korzystne warunki dla rozwoju różnego rodzaju działalności w otoczeniu obszaru objętego konkursem;
 7. wpisanie w układ urbanistyczny i funkcjonalny miasta;
 8. oryginalność, kreatywność i innowacyjność rozwiązań.

3.Wszystkie kryteria wymienione w pkt. 2 są równoznaczne i rozpatrywane będą łącznie.

 

·  Nagrody pieniężne: 

   I nagroda – 30 000,- zł

   II nagroda – 20 000,- zł

   III nagroda – 15 000,- zł

WAŻNE TERMINY:

Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu : 06.08.2015

Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestnikom konkursu  14.08.2015

Składanie prac konkursowych, ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą  16.11.2015 godz. 15.00

Wszytskie informacje znajdziecie tutaj:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest zamieszczony w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia (www.bip.um.wroc.pl) w zakładce: Przetargi i oferty miasta. 

POWODZENIA!

 

 

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki