NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

1001 PORAD
JAK ZOSTAĆ DOBRYM OGRODNIKIEM

Nawożenie i ściółkowanie
Nie należy nigdy nadmiernie nawozić roślin, gdyż może to spowodować ich zniszczenie, jednak niewątpliwie prawdą jest, że ogród wiąże się z pewnymi nienaturalnymi dla roślin sytuacjami i dlatego gęsto upakowane lub często przycinane rośliny wymagają wspomagania.

Zrównoważona dieta
Roślinom potrzebne są składniki pokarmowe tak samo jak woda czy energia, która otrzymują poprzez światło słoneczne. Jeśli chcemy, by nasze rośliny rozwijały się jak najlepiej, wówczas dodatkowe nawożenie jest zasadniczo dobrym pomysłem, o ile pamiętamy, że możliwe jest przenawożenie lub nieodpowiednie nawożenie. Dostarczenie nadmiernej ilości nawozów może prowadzić do problemów, tak jak i niedostateczne zasilanie roślin, a zatem należy zachować ostrożność.

Nawozimy kompostem
Utrzymujemy podłoże w dobrym stanie przez jego regularne nawożenie kompostem lub dobrze przegniłym nawozem organicznym. Taki zabieg zapewnia odpowiednią ilość mikroorganizmów glebowych i podnosi poziom wielu składników pokarmowych. Ponadto jest tani (lub nawet darmowy) i ogranicza potrzebę stosowania sztucznych nawozów.

Siła nawozów potasowych
Siarczan potasu stosowany jest w celu wspomagania kwitnienia, dojrzewania pędów i wzmacniania liści. Sole potasu są szybko pobierane z gleby i dlatego można je stosować zarówno we wczesnych lub późniejszych okresach w ciągu roku, jak i w tradycyjnych terminach nawożenia. Siarczan potasu nie powoduje pojawiania się miękkich przyrostów i z tego względu można go bezpiecznie stosować poza sezonem.

Podstawowe zasady odżywiania

1. Ograniczajmy ryzyko pojawiania się miękkich przyrostów zbyt późno w ciągu roku, przez stosowanie nawożenia tylko do połowy lata. Stosowanie nawozów stymulujących wzrost jesienią naraziłoby roślinę na zniszczenie przez mróz.
2. Nadmierne lub stosowane zbyt późno w ciągu sezonu nawożenie może spowodować, że krzewy lub drzewa kwitnące będą kwitnąć słabiej niż powinny, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo, że pąki się nie rozwiną lub opadną.
3. Nigdy nie zasilajmy roślin w okresie, gdy poddane są silnemu stresowi, a w szczególności, gdy cierpią z powodu suszy. W takiej sytuacji jest mało prawdopodobne, że roślina będzie w stanie wykorzystać nawóz, a dodatkowo może być przez niego zniszczona.

Zasilajmy sadzonki
Jeśli na sadzonkach lub małych roślinach oczekujących na wsadzenie do gleby lub doniczek nie można natychmiast wykonać zabiegu, którego potrzebują, należy zastosować nawóz dolistny. Doda im to sił i przynajmniej częściowo nadrobi niedobory składników pokarmowych w podłożu. W celu uniknięcia ryzyka przypalenia liści, należy rozcieńczyć roztwór tak, aby dwukrotnie zmniejszyć jego normalne stężenie.

Cykl wzrostu
Generalnie wzrost rośliny jest intensywny w okresie wiosny i lata, zaczyna spowalniać jesienią i właściwie wyhamowuje w okresie zimy. Stanowi to naturalny mechanizm ochronny: wszystkie miękkie, nowo uformowane przyrosty zostałyby zniszczone  przez zimowe mrozy. W konsekwencji najlepsza pora na zasilanie większości roślin ogrodowych nawozami ogólnego stosowania i kompletnymi mieszankami trwa od połowy wiosny do połowy lata.

Zasady nawożenia

Nawozy muszą być stosowane wyłącznie zgodnie ze wskazaniami producenta. Standardowy nawóz, nawet w formie płynnej, nie powinien być stosowany dolistnie. Nie został w tym celu stworzony i dlatego roślina prawdopodobnie go nie wykorzysta, a nawet może zostać zniszczona.

Szybkie odżywianie
1.  Jeśli potrzebna  jest doraźna odżywka o względnie szybkim działaniu, należy wybrać odżywkę w płynie. Taka  forma pozwala na szybkie wchłonięcie i błyskawiczne wykorzystania
2. Stosowanie odżywek dolistnych jest ogólnie uważane za najszybszy sposób dostarczenia składników odżywczych roślinie. Ten rodzaj nawożenia należy stosować w dni pochmurne, ponieważ w połączeniu z gorącym, jaskrawym światłem słonecznym może oparzyć liście.
3. Ponieważ odżywianie dolistne stymuluje wzrost korzeni, stanowi ono doskonały sposób wspomagania rośliny w okresie  po wysadzeniu lub przesadzeniu, a także w przypadku uszkodzenia korzeni .
4. Ponieważ odżywki dolistne działają szybko, można je bezpieczniej stosować na rośliny w późniejszym okresie w ciągu sezonu niż w przypadku nawożenia doglebowego.

Kiedy unikać wapnowania
Nie należy stosować wapna, jeśli niedawno wkopano w ziemię obornik, użyto go do ściółkowania lub jeżeli wkrótce ma zostać zastosowany. Wapno wchodzi w reakcję z azotem zawartym w oborniku i wytwarza amoniak, który może uszkodzić rośliny.

Nawozy granulowane
Nawozy w postaci granulek muszą się rozpuścić w wodzie, zanim staną się użyteczne dla rośliny oraz aby nie powodowały oparzeń. Z tego powodu należy je stosować, gdy gleba jest dobrze nawilżona lub tuż przed silnymi opadami deszczu. W przypadku wątpliwości lub jeśli powyższe nie jest możliwe, należy obficie podlać roślinę i nawożony teren bezpośrednio po nawożeniu.

Zasil i zapomnij

Nawozy w postaci granulek o powolnym uwalnianiu są użyteczne w sytuacjach, gdy chcemy mieć pewność, że rośliny dostaną pokarm nawet jeśli o nich zapomnimy. Granulki są powlekane żywicą przez którą przenika woda, co pozwala na uwalnianie większej ilości składników odżywczych, kiedy gleba lub kompost są wilgotne, a mniejszej – w czasie suszy lub chłodu. W rezultacie rośliny dostają więcej pokarmu wtedy, kiedy najbardziej go potrzebują, a mniej, kiedy nie jest im tak bardzo potrzebny.

Unikajmy dotykania liści
Zawsze należy unikać kontaktu nawozów z liśćmi (oprócz odżywek dolistnych), ponieważ mogą one powodować oparzenia, szczególnie jeśli roślina jest w trudnym okresie lub pogoda jest słoneczna i upalna. Jeżeli nawóz zanieczyści liście, należy go z nich strącić, najlepiej zanim zacznie zostanie zmoczony. Jeśli nie jest to możliwe, należy rośliny podlać obficie wodą, aby nawóz zmyć z liści.

Unikajmy kontaktu z korzeniami
Jeżeli nawóz jest mieszany z glebą przed wysadzeniem roślin, należy pamiętać o jego bardzo dokładnym wymieszaniu z podłożem tak, aby korzenie rośliny nie zetknęły  się bezpośrednio ze skoncentrowanym nawozem, gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia korzeni.


Brak równowagi
Niekiedy nadmiar jednego składnika odżywczego powoduje, że pozostałe nie są dostępne dla roślin. Dla przykładu, po zastosowaniu dużych ilości nawozów potasowych dla wspomagania owocowania pomidorów lub kwitnienia róż, wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się symptomów niedoboru magnezu.

Niedobór magnezu
1. Niedobór magnezu dotyka najpierw starsze i większe liście, a objawia się w formie zażółcenia pomiędzy ich nerwami. Może on także powodować brązowienie liści lub fioletowe odbarwienia pomiędzy nerwami.
2. Epsomit (czyli siedmiowodny siarczan magnezu) jest najczęściej stosowany w przypadku niedoboru magnezu. Można go zastosować do ziemi lub, dla szybszego efektu, bezpośrednio na liście. Spływający z liści roztwór jest wchłaniany przez korzenie.

Szybkie odżywianie wężem
Zastosowanie aplikatora z końcówką z węża elastycznego pozwala szybciej dostarczyć nawóz na liście. Aplikatory tego rodzaju są odpowiednie dla odżywek w stanie płynnym lub wymagających rozpuszczenia w wodzie przed użyciem.

Nawozy fosforowe dla korzeni
Ponieważ fosforany wspomagają wzrost korzeni, stanowią one bardzo użyteczny nawóz pod nowe rośliny. Często stosuje się mączkę kostną, ale może ona wabić dzikie zwierzęta, takie jak lisy, które w ślad za jej zapachem przekopują teren w poszukiwaniu jedzenia.

Bezpieczne stosowanie popiołu

Popiół drzewny zawiera spore ilości potasu, ale trzeba upewnić się, nie ma w nim popiołu z żadnych nieodpowiednich materiałów, takich jak zapałki i rozpałki, tworzywa sztuczne czy malowane lub impregnowane drewno. Popiół do stosowania w ogrodzie musi być wyłącznie pochodzenia roślinnego. Popiól z palonego w ogrodzie ogniska zawiera mniej potasu, jeśli drewno, które zostało spalone, było stare i twarde, a więcej, jeśli spalony materiał zawierał świeższe i młodsze rośliny.

Sporządźmy własny nawóz w płynie
Możliwe jest samodzielne przygotowanie bardzo użytecznej odżywki w płynie dla roślin ze sfermentowanych nadziemnych części pokrzyw i roślin żywokostu lekarskiego. Potrzebny jest około 1 kg pokrzyw na każde 10 litrów wody. Należy po prostu wymieszać pokrzywy z wodą i upewnić się, że są całkowicie przykryte. Pojemnik powinien pozostawać szczelnie zamknięty, a zawartość należy regularnie mieszać. Po kilku tygodniach, kiedy liście całkowicie przegniją, można odsączyć płyn. Przed użyciem tak otrzymany nawóz należy rozcieńczyć  w stosunku 1 część nawozu na 10 części wody.

Rośliny wiążące azot
Istnieje szereg roślin, szczególnie bobowatych (motylkowych) – takich jak fasola, groch, łubin czy groszek pachnący – posiadających brodawki korzeniowe, które zawierają bakterie wiążące azot. Mają one zdolność zamiany zawartego w glebie azotu, który nie jest przyswajalny dla roślin, na formę dla nich dostępną. Dlatego należy zawsze uwzględnić trochę fasoli i grochu w warzywnym systemie płodozmianu (patrz : strona 119). Jeśli jest to możliwe, należy pozostawać w ziemi korzenie wszystkich takich roślin, aby tam obumarły i zgniły po zbiorach lub po przekwitnięciu – w ten sposób pozostaną nadal użyteczne.

Rękawice dla bezpieczeństwa

Przy pracach z nawozami zawsze należy nosić rękawice. W przypadku nawozów w postaci proszku należy dodatkowo nosić maskę przeciwpyłową.

Uzupełniajmy ściółkę
Wszystkie organiczne ściółki należy uzupełniać regularnie, ponieważ ich składniki stopniowo łączą się z glebą. Jednak ściółka nie powinna wchodzić w bezpośredni kontakt z pędami lub łodygami roślin, ponieważ może to spowodować ich gnicie.

Ściółkowanie na chwasty

Ściółkowanie pomaga stłumić małe chwasty i tworzy barierę, która zapobiega kiełkowaniu nasion chwastów. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu ściółki pomaga ograniczyć problem z chwastami.

Ściółkowanie dla wilgotności

Można pomóc wilgotnej glebie utrzymać wilgoć przez zastosowanie wiosną gruboziarnistej, organicznej ściółki na jej powierzchnię. Taka warstwa chroni powierzchnię ziemi przed nagrzewaniem i ogranicza utratę wilgoci przez parowanie.

Bariera przeciw chwastom
Może to być odpowiednie we wszystkich częściach ogrodu, ale jeśli pod warstwą żwiru lub nawet dużych kamieni rzecznych ułożymy włókninę lub plecionkę z tworzywa sztucznego, to taki materiał pozwoli wodzie przenikać do korzeni, a jednocześnie będzie stanowić poważną barierę dla wschodzących chwastów i rozsiewania ich nasion.

Głębokość  ściółkowania
Najlepsze efekty daje warstwa organicznej ściółki 5-8 cm, ale jeśli brakuje materiału, należy użyć tyle, ile jest dostępne, a następnie jak najszybciej uzupełnić. Zawsze będzie to lepsze niż całkowity brak ściółki.  


KUP KSIĄŻKĘ W SKLEPIE GARDENLINE.PL >>

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki