NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

ARCHITEKT KRAJOBRAZU – ZAWÓD CZY ARTYSTA?

Czy na pytanie postawione w tytule można dać jednoznaczną odpowiedź? Czy architekt krajobrazu, który chroni krajobraz i tworzy piękno w naszym otoczeniu to zawód czy raczej ktoś z artystyczną duszą? A może jedno i drugie?... 

arcitt

 

Architekt krajobrazu zajmuje się tworzeniem, na zlecenie zamawiającego, obiektów architektury krajobrazu. Architektura krajobrazu natomiast to specjalizacja projektowa i naukowa w ramach architektury i urbanistyki, która zajmuje się tworzeniem teoretycznych i praktycznych podstaw oraz metod kształtowania krajobrazu.

Zawód architekta krajobrazu, mimo że dość młody, zwłaszcza w Polsce, ma bogatą tradycję. Już bowiem w XIX wieku funkcjonowały pojęcia: architekta ogrodów, inżyniera krajobrazu, projektanta krajobrazu, artysty lasu, architekta wsi. W XX wieku na skutek dynamicznego rozwoju miast, zwiększenia natężenia ruchu drogowego, konieczności ochrony cennych krajobrazów i zwiększonego zapotrzebowania na miejsca wypoczynku w istotny sposób wzrosło znaczenie rozważnego planowania oraz kształtowania otoczenia siedzib ludzkich.[1]

W Polsce zawód architekta krajobrazu oficjalnie został utworzony w 1995 roku Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Rozporządzenie 1995). Natomiast samodzielny kierunek studiów istnieje dopiero od 1998 roku.

roof

Architekt krajobrazu zajmuje się kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka wykorzystując w tym celu szatę roślinną, wodę, elementy architektoniczne oraz  uwzględniając czynniki tworzące otaczający krajobraz, do których należy np. istniejąca roślinność, rzeźba terenu, miejscowa kultura i tradycje. To zawód interdyscyplinarny, w którym wymagane są różnorodne uzdolnienia, zainteresowania i wszechstronna wiedza. Aby być architektem krajobrazu potrzebna jest wyobraźnia przestrzenna, predyspozycje plastyczne, zainteresowanie ekologią i naukami przyrodniczymi, a ponadto dobry kontakt z ludźmi i zdolność pracy w grupie.[2]

Architekt krajobrazu zajmuje się planowaniem i kształtowaniem krajobrazu oraz kształtowaniem otwartych przestrzeni publicznych, architekturą ogrodową i planowaniem publicznych terenów zieleni. Architekci krajobrazu zajmują się ponadto koordynacją i pośrednictwem, a także świadczą fachowe usługi i porad, m.in. praca w komisjach konkursów architektonicznych i planistycznych, zarządzanie projektami miejskimi, wizualizacje, dokumentacje fotograficzne i filmowe, nadzorowanie realizacji projektów, zarządzanie terenami zielonymi, planowanie, organizacja i konserwacja.[3]

Versailles-Garden

PLANOWANIE KRAJOBRAZU

• plany rozwoju i rewitalizacji regionów, powiatów, gmin , miast i wsi

• studia, plany i projekty parków narodowych, rezerwatów biosfery, rezerwatów i obszarów

chronionego krajobrazu

• planowanie i modernizacja parków regionalnych i dużych przestrzeni otwartych

• zarządzanie zasobami środowiska

• działalność naukowo-badawcza dla środowiska i ochrony przyrody

• modernizacja i konserwacja krajobrazu

• projekty ochrony krajobrazu dla planów zagospodarowania przestrzennego

• rewaloryzacja ekologiczna

• badanie wpływów planowanych i istniejących inwestycji na krajobraz i środowisko (ruch

drogowy, tereny wypoczynkowe, zaopatrzenie, składowanie odpadów)

• projekty zminimalizowania czynników szkodzących istniejących inwestycji i zrekompensowania strat

• tworzenie systemów powiązań terenów zielonych miast i regionów

• zagospodarowanie terenów rolniczych

• monitoring

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

• rewaloryzacja elementów naturalnych i krajobrazowych np. zbiorników wodnych, skraju

lasu

• nowe zagospodarowanie dla żwirowni, glinianek, kamieniołomów

• rewitalizacja terenów poprzemysłowych i nieużytków

• ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego

KSZTAŁTOWANIE OTWARTYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I ARCHITEKTURA OGRODOWA

• inwentaryzacja i dokumentacja, plany ochrony i rozwoju, konserwacja historycznych założeń ogrodowych i parkowych

• rewaloryzacja historycznych krajobrazów

• restauracja i konserwacja posągów i innych obiektów w historycznych ogrodach

• projekty cmentarzy i pomników

• zagospodarowanie stref o ograniczonym ruchu samochodowym, przeznaczonych dla pieszych, np. promenady

• projekty terenów zieleni miejskiej: parków, bulwarów, deptaków, nowe ukształtowanie

placów i ulic

• projekty parków uzdrowiskowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, ogrodów

wystawowych i ekspozycji, targów

• zagospodarowanie stref reprezentacyjnych i terenów zielonych wokół budynków biurowych, hoteli, restauracji, szpitali, szkół i domów spokojnej starości, a także zakładów przemysłowych i terenów prywatnych

• projekty ogrodów przydomowych i wewnętrznych, ogrodów na tarasach i dachach, ogrodów zimowych

• zagospodarowanie terenów wypoczynkowych (np. pól campingowych), placów zabaw

i urządzeń dla dzieci i młodzieży

• projekty terenów sportowych (stadionów, boisk, jak również ścian wspinaczkowych, skate -

parków itp.), pól golfowych, basenów odkrytych i plaż

• planowanie szlaków, tras biegowych i zjazdowych, terenów zawodów dla sportów: zimowych, motorowych, wodnych, rowerowych, jeździectwa

• obiekty turystyczne

PLANOWANIE PUBLICZNYCH TERENÓW ZIELONYCH

• kształtowanie terenów publicznych np. parków miejskich, cmentarzy, terenów  wypoczynkowych i sportowych, brzegów rzek lub morza, placów zabaw i ogrodów przydomowych

• ekologiczne i estetyczne koncepcje dla terenów zielonych i elementów ich wiążących, np. pasów i zielonych alei

• komunikacja piesza i rowerowa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie 2004b), obowiązujące od 1 stycznia 2005 roku, a wydane na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ustawa 2004) zawód „architekt krajobrazu” zalicza do:

 • grupy wielkiej 2 – specjaliści;
 • grupy dużej 21 – specjaliści nauk fizycznych, matematycznych, technicznych;
 • grupy średniej 214 – inżynierowie i pokrewni;
 • grupy elementarnej 2141 – architekci, urbaniści i
 • pokrewni: 214101 – architekt, 214102 – architekt krajobrazu,   214103 – architekt wnętrz, 214104 – urbanista.[4]

W Polsce architekturę krajobrazu można studiować na uczelniach państwowych:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Białostocka

oraz na uczelniach prywatnych:

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
 • Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Tytuł zawodowy nadawany jest  absolwentowi uczelni wyższej kierunku Architektura Krajobrazu po ukończeniu studiów inzynierskich i magisterskich w tej dziedzinie. Ochroną zawodową tytułu architekta krajobrazu w Polsce zajmuje się SARP.[5]

Architekt krajobrazu zmienia otoczenie, upiększa świat, chroni przyrodę. Dodatkowo jest inżynierem, fachowcem w wielu dziedzinach, wszechstronnie wykształconym pragmatykiem o wrażliwej duszy artysty. Pracuje zarówno w laboratoriach i pracowniach, jak i w terenie - mając kontakt z przyrodą. To inżynier z duszą artysty….

Architekt krajobrazu powinien być obecny we wszystkich instytucjach, zarządach, w administracji państwowej - we wszystkich jednostkach, które mają wpływ na kształtowanie środowiska, przestrzeni, krajobrazu. Powinien brać udział w zarządzaniu obszarami chronionymi, do których należą: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, europejska sieć ekologiczna Natura 2000.[6]

Mimo, że zapotrzebowanie na pracę architekta krajobrazu w Polsce systematycznie rośnie, to do chwili obecnej nie zostały uregulowane kwestie uprawnień do wykonywania zawodu przez absolwentów tego kierunku studiów. Być może powinno to być jedno z rodzajów uprawnień na mocy prawa budowlanego.[2] A. Komorowska, J. Gruca, Zawód: architekt krajobrazu, http://www.architekci.pl/doc/zawodAK.pdf

[3] ibidem.

[5] www.sarp.org.pl

[6]http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1710&Itemid=565&idPodgrupy=89

autor artykułu : prof. UG dr hab., inż. arch. kraj. Sylwia Pangsy-Kania

fotografie od góry :

na zdjeciu architekt krajobrazu : James Corner

autor projektu dachu: Michael Van Valkenburgh Associates

Wersal we Francji. Fotografia Chris Hines

 

0
0
0
s2sdefault

Strefa studenta

ARCHITEKT KRAJOBRAZU – ZAWÓD CZY ARTYSTA?

Czy architekt krajobrazu, który chroni krajobraz i tworzy piękno w...

Szalony Ogród przyszłości

Na otarcie łez po wakacjach, postanowiliśmy zaprezentować  coś na wesoło...

Naczynia w ikebanie

Prekursor Ikebany, Ikenobo Senkei mawiał, że „kompozycja kwiatowa jest niczym...

Szkoły Ikebany: Sogetsu

Trzecią i ostatnią część serii o szkołach Ikebany, poświęcimy szkole...

Szkoły Ikebany: Ohara

Początek XX wieku sprzyjał rozwojowi ikebany. Coraz więcej fascynatów tej...

Szkoły ikebany: Ikenobo

Niedawno na łamach portalu opisywaliśmy dość burzliwą historię japońskiej sztuki...

Krótka historia Ikebany cz.2

Druga część historii ikebany opowie nam o tym, co wpłynęło...

Krótka historia Ikebany cz.1

Ikebana to coś więcej niż sztuka układania kwiatów – to...

Centralny punkt w ogrodzie

Projektując ogród, często należy się skupić nad stworzeniem miejsca, które...

Historia trawników cz.2

W pierwszej części historii trawników, dowiedzieliśmy się o początkach ich...

Historia trawników cz.1

O trawnikach słyszał niemal każdy. Jest to jeden z tych...

Historia kwiatów cz.1

Kwiaty są nieodłącznym elementem ludzkości, towarzyszącym jej od wielu setek...

Historia zielonych dachów

Islandia należy do jednych z najpiękniejszych krajów w Europie, nie...

Wspomnienie Wolfganga Oehme

Wolfgang Oehme, współzałożyciel Oehme van Sweden and Associates był prawdziwym...

Historia ogrodów świata cz.5 - Dumbarton Oaks Beatrix Farrand

Piątą, a zarazem ostatnią część serii artykułów traktujących o historii...

Historia ogrodów świata cz.4 - Monticello Thomasa Jeffersona

W czwartej już odsłonie naszej historycznej podróży po ogrodach świata...

Historia ogrodów świata cz.3 - willa Pratolino

W kolejnej części naszej serii traktującej o historii ogrodów świata...

Sposób na optyczne powiększanie ogrodu

Często podczas projektowania ogrodu, wielką bolączką architektów krajobrazu jest stworzenie...

Historia ogrodów świata cz.2 - Hortus conclusus

W dzisiejszych czasach wyrażenie hortus conclusus oznacza ogrody średniowiecznie, mieszczące...

Historia ogrodów świata cz.1 - Medina Azahara

Ogrody towarzyszyły ludziom niemal na przełomie całej ich historii. Wraz...

Wycinka drzew – termin i metody

Często zdarza się, że organy wydające zgodę na usunięcie drzew...

Usuwanie drzew – opłaty i kary

  Za usunięcie drzew posiadacz nieruchomości ponosi opłaty, które są ...

Usuwanie drzew – potrzebne zezwolenia

Wielokrotnie przed przystąpieniem do rozpoczęcia jakichkolwiek prac na terenie inwestycji...

Zrównoważona przestrzeń miejska

Wiele miast zostało zbudowanych wokół systemów transportu np. linii ...

Dlaczego warto zatrudnić architekta krajobrazu?

Wiele osób uważa, że wydanie pieniędzy na zatrudnienie profesjonalnego projektanta...

Założenia Zrównoważonej Architektury Krajobrazu

Przy projektowaniu zrównoważonego krajobrazu, wygląd i koszt są ostatnimi rzeczami...

Jak zaprojektować energooszczędny ogród?

Drzewa pomagają stworzyć ludziom przyjazną przestrzeń do życia. Poza czysto...

Ogród holenderski

Holenderski styl ogrodniczy jest jednym z tych, które nie są...

Trzy gatunki drzew w kolorach jesieni

Wraz z nadejściem jesieni często dostrzegamy drzewa, które są dla...

Historia architektury krajobrazu - cz.2

Druga część artykułu poświęconemu historii architektury krajobrazu. W poprzednim spotkaniu...

Historia architektury krajobrazu - cz.1

Dyskusja na temat historii architektury krajobrazu jest złożonym procesem. Architektura...

Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna 2011/2012

Politechnika Krakowska ogłosiła w tym roku drugi nabór na studia...

Jak czytać ogrody? Krótki kurs historii ogrodów.

Większość ogrodów z minionych epok przypomina palimpsest - kolejne ...

Dzikie kwiaty. Przewdonik.

Najpiękniejszych przedstawicieli i szczególnie bogate zbiorowiska dzikich kwiatów spotykamy...

DRZEWA POLSKI I EUROPY. Przewodnik po przyrodzie.

W drzewach jest coś szczególnego. Jako istotny składnik niemal każdego...

HOSTY DO OGRODÓW I NA BALKONY

Hosty, czyli po polsku funkie, to rośliny znane od wielu...

DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE. Katalog.

Od dawna trwa prymat roślin iglastych. Podkreśla się ich ciekawe...

Mała architektura wokół domu

Teren wokół domu  stał się obecnie przestrzenią, w której możecie...

Projektowanie ogrodów, ogródków i działek

To dość ciekawa książka zawierająca ponad 800 pięknych fotografii i...

Ochrona bylin i nie tylko...

Byliny to ogromna rozmaitość zachwycających roślin ozdobnych. Bogactwo kolorów, kształtów...

Drzewa i krzewy iglaste

Dziś z miłą chęcią polecam Wam książkę autorstwa Adama Marosza...

Kieszonkowy atlas drzew

Dziś polecam książkę zarówno dla początkujących, jak i wieloletnich entuzjastów...

Projektowanie rabat. Kompozycje ogrodowe

  Dobór i kompozycja roślin na rabatach to sztuka, proces twórczy...

1000 pomysłów na ogród

Ogród to coś więcej niż kawałek trawnika i kilka doniczek...

Rośliny cebulowe - katalog

Rośliny cebulowe należą do bardzo zróżnicowanej grupy niezawodnych zwiastunów wiosny...

Atlas współczesnej architektury krajobrazu

Kształtowanie ziemi, wody i roślinności to zasadnicze zadanie architektury...

Architecture now! Green

Źle zaprojektowany budynek stanowi zagrożenie nie tylko dla jego ...

Contemporary Landscape Architecture

Proponuję Wam album poświęcony tematyce związanej z architekturą krajobrazu. Kolejny...

DREAM GARDENS. 100 inspirational gardens

Jestem wielką fanką wszelkich albumów poświęconych tematyce związanej z ...

EUROPEAN GARDEN DESIGN From Classical Antiquity to the Present Day

W trakcie 2000-letniej historii sztuki europejskiej, rozciągającej się od...

Ogrody i labirynty. Leksykon historia, sztuka, ikonografia

Ideą serii „Leksykon” wydawnictwa Arkady jest ukazanie czytelnikom wybranych...

Programy dla studentów!!!

Jest szereg programów potrzebnych studentowi architektury krajobrazu w codziennej pracy...

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU w Stanach Zjednoczonych

Aby pracować w zawodzie jako architekt krajobrazu w Stanach Zjednoczonych...

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU w Wielkiej Brytanii

Aby pracować w zawodzie architekta krajobrazu w Wielkiej Brytanii należy...

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia w Polsce

Tytuł Architekta Krajobrazu w Polsce można otrzymać po ukończeniu studiów...

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Cz.III

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazajlnych i policealnych kształcących...

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom I

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących...

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Cz.I

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazajlnych i policealnych kształcących...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz.V

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga wiadomości szkółkarstwa, ochrony roślin...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu IV

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga dobrej znajomości morfologii i...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Cz.III

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga dobrej znajomości morfologii i...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Cz.II

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga dobrej znajomości morfologii i...

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Cz.I

Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu...

Podstawy architektury krajobrazu Cz.II

Druga część podręcznika przeznaczonego dla uczniów szkół kształcących w zawodzie...

Podstawy architektury krajobrazu cz.I

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkołach o...

Drzewa w mieście

Książka daje podstawy edukacji ekologicznej oraz projektowania i realizacji zieleni...

JoLA - Jurnal of lanscape architecture

Jest to czasopismo podejmujące problematykę architektury krajobrazu wprowadzone przez Europejską...

Nauka Przyroda Technologie

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, którego celem...

Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej – Biblioteka Cyfrowa

Kolekcja obejmuje zeszyty Czasopisma Technicznego wydawanego przez PK (od roku...

Architektura wsi

Skrypt obejmuje w ogólnym zarysie architekturę terenów wiejskich ze szczególnym...

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo - zachodniej

Książka dotyczy niezwykle istotnego zagadnienia ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego...

Przyroda i miasto (w tomach 1-10)

Seria ksiazek wydawanych w tomach. Dotychczas zostało wydane 10 tomów...

Architektura krajobrazu - seria krajobraz z paragrafem

Dotychczas w serii „Krajobraz z paragrafem" ukazały się następujące zeszyty:Zeszyt...

Polskie ogrody ozdobne: historia i problemy rewitalizacji

Polskie ogrody ozdobne to obszerna monografia obejmująca rozwiązania kompozycyjne od...

Ogrody Polskie

Polska sztuka ogrodowa posiada wielowiekową i bogatą tradycję, której świadectwem...

Materiały budowlane w architekturze krajobrazu

Autor: Marek Kosmala, Zbigniew Suski Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 1994

Architektura krajobrazu dla każdego

Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu...

Zielone światy: zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne…

Teksty zebrane pod tytułem „Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy...

Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu

Podstawy zasad rzemiosła rysunkowego.Dlaczego piszemy o rysunku, jeżeli jest to...

„Wnętrze” w kompozycji krajobrazu: wybrane elementy genezy analizy porównawczej i…

Ze wstępu: "Posługiwanie się pojęciem "wnętrze" jest wśród architektów krajobrazu...

System planowania przestrzennego harmonizujący przyrodę i gospodarkę. Tom 2

Autor: Tadeusz J. Chmielewski   Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2001

System planowania przestrzennego harmonizujący przyrodę i gospodarkę. Tom 1

Autor: Tadeusz J. Chmielewski Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2001

Grafika inżynierska: w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym

Głównym celem wydania tej książki jest przekazanie studentom różnych ...

Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji: podręcznik dla…

Niniejszy podręcznik przez swój tytuł adresowany jest głównie - choć...

Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego

Podstawowe dzieło obejmujące całokształt wiadomości potrzebnych do zaprojektowania wszelkiego rodzaju...

AutoCAD w architekturze krajobrazu: wprowadzenie.

Skrypt „AutoCAD w architekturze krajobrazu - wprowadzenie" powstał na potrzeby...

Gospodarowanie wodą w krajobrazie

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku architektury krajobrazu na Wydziale...

Dendrologia

Czwarte, zmienione i unowocześnione, wydanie podstawowego na rynku polskim podręcznika...

Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych

To kompendium wiedzy na temat ochrony i konserwacji zabytkowych założeń...

Historia ogrodów. T. 2 Od XVIII wieku do współczesności

To kompendium wiedzy dotyczącej rozwoju sztuki ogrodowej od XVIII do...

Historia ogrodów. T. 1 Od starożytności po barok

Tom 1 opisuje ogrody od starożytności po późny barok. Uwzględnia...

Niezbędnik studenta architektury krajobrazu

Idąc na studia techniczne, bo do takich z pewnością zalicza...

ELASA

ELASA (European Landscape Architecture Student Association) to Europejskie Stowarzyszenie Studentów...

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku i początkowo do roku 2009...

Program MOST szansą na studia na innym uniwersytecie!

A może macie ochotę wyjechać postudiować na innej Polskiej uczelni?...

Program Socrates - Erasmus szansą na studia za granicą!

Jeśli chcielibyście podczas studiowania wyjechać uczyć się za granicą, program...


Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki