NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

Ze wstępu: "Posługiwanie się pojęciem "wnętrze" jest wśród architektów krajobrazu zwłaszcza krakowskich - bardzo częste, ale częstotliwość ta nie zawsze jest proporcjonalna do znajomości stanu badań na ten temat. Częściowe wypełnienie luki w tym zakresie jest zadaniem niniejszej publikacji, której główne tezy prezentowane były w czasie posiedzenia Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału PAN w Krakowie dnia 27 stycznia 1998 r., choć to raczej parerga (dzieło poboczne) niż wynik skoncentrowanych poszukiwań. Wybrane elementy genezy pojęcia dotyczą przede wszystkim źródeł z literatury anglojęzycznej, co uzasadnione jest anglosaskimi korzeniami architektury krajobrazu jako wyodrębnionej dyscypliny artystycznej, naukowej i zawodowet Stąd też na początku należy określić, które słowo w języku angielskim najlepiej tłumaczy polskie pojęcie "wnętrze". Byłoby to trochę tak, jak byśmy chcieli przetłumaczyć słowo komunikacja - w rozumieniu powszechnym wśród architektów - wprost na communication, co prowadziłoby najczęściej do nieporozumienia. Nieco lepszym odpowiednikiem polskiego, a właściwie architektoniczno-krajobrazowego terminu "wnętrze" jest angielskie roam, co między innymi oznacza również pomieszczenie, a zwłaszcza outdaar roam, a więc pomieszczenie na zewnątrz, na wolnym powietrzu (pojęcie outdoor room i enclosure bywa używane zamiennie), w obrębie exterior architecture - "architektury zewnętrza".

Autor: Bohm Aleksander

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004


 

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki