NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

Dotychczas w serii „Krajobraz z paragrafem" ukazały się następujące zeszyty:
Zeszyt 1. Zarys prawnych uwarunkowań kształtowania krajobrazu w Polsce,1998
Zeszyt 2. Charakterystyka umocowanych prawnie źródeł informacji do kształtowania terenów zieleni na poziomie planowania miejscowego, 1999
Zeszyt 3. Wokół pojęcia krajobraz - glosariusz prawny, 1999
Zeszyt 4. Planowanie miejscowe w zapisach prawa polskiego w XX wieku, 2000
Zeszyt 5. Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska, 2001
Zeszyt 6. Tereny wypoczynkowe gminy - podstawy prawne rozwoju, 2002
Zeszyt 7. Krajobraz w aktualnym systemie planowania przestrzennego, 2003
Zeszyt 8. Tereny zieleni w zapisach planów miejscowych – podstawy prawne, 2004
Zeszyt 9. Wpływ instrumentarium ochrony środowiska na zakres ustaleń planów miejscowych, 2004
Zeszyt 10. Architekt krajobrazu - wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu, 2008

Autor: Renata Giedych, Szumański Marek

Wydawnictwo SGGW w Warszawie

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki