NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

Skrypt obejmuje w ogólnym zarysie architekturę terenów wiejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej znaczenie w krajobrazie.
W treści przedstawiono w skrócie problemy regionalizmu w architekturze na przykładach historycznych i współczesnych. Omówiono wybrane obiekty architektury występujące na wsi, przyjmując ogólny podział według kryterium pełnionych przez nie funkcji.
W zasadzie skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku architektura krajobrazu, jako pomoc do wykładów z przedmiotu architektura wsi, ujętego w programie studiów na III roku, w 5 semestrze. Skrypt może być również uzupełnieniem do przedmiotów fakultatywnych na kierunkach: budownictwo oraz inżynieria środowiska, jak również dla specjalności agroturystyka na kierunku zootechnika.
Skrypt ma na celu przybliżenie studentom cennych zabytków architektury, stanowiących nieodłączny element krajobrazu wsi oraz zachęcenie ich do poszukiwania piękna w obrębie osiedli wiejskich. Równocześnie poruszone w skrypcie problemy powinny uwrażliwić przyszłych absolwentów na zachodzące na wsi zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, w zabudowie i w krajobrazie terenów wiejskich.

 

Autor: Zizanna Borcz

Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki