NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

Politechnika Krakowska ogłosiła w tym roku drugi nabór na studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego ” Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna 2011/2012” na tamtejszym Wydziale Architektury. Dzięki tym studiom oraz praktyce zawodowej absolwenci m.in. Architektury Krajobrazu będą mogli ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne.

Celem powołania studiów podyplomowych jest rozszerzenie i aktualizacja wiedzy absolwentów kierunków studiów związanych z kształtowaniem krajobrazu i gospodarką przestrzenną m.in. Architektury Krajobrazu, Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej czy Geografii.

Ponadto absolwenci kierunków studiów, które w obowiązkowym programie nauczania realizują zagadnienia związane z Architekturą i Urbanistyką oraz Gospodarką Przestrzenną w wymiarze, co najmniej 90 godzin (zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. „O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”. Art. 5. 1.punkt 3), uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna zapewniają spełnienie warunków członkostwa w Izbie Urbanistów oraz, po odbyciu wymaganego stażu zawodowego, uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji w dziedzinie planowania przestrzennego.

Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące aspektów prawnych, ekonomicznych, przyrodniczych, kulturowych jak również technik gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych oraz psychologii środowiskowej. W ramach 150 godzin przewidziane są wykłady, seminaria oraz dwudniowa wizja lokalna na obszarach ilustrujących wiedzę teoretyczną przekazaną podczas zajęć. Studia zakończone są prezentacją pracy dyplomowej i egzaminem, co jest podstawą do otrzymania dyplomu ukończenia studiów. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin nadsyłania podań upływa 15 września 2011. Więcej informacji na stronie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

 

Źródło: Politechnika Krakowska

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki