NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

znakCzęsto zdarza się, że organy wydające zgodę na usunięcie drzew, jak i wnioskodawcy zapominają często o tak istotnej sprawie jak okres lęgowy u ptaków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska (§ 7 pkt 2, 28.09.2004 r.) zakazuje się usuwania ptasich gniazd z terenów zieleni w okresie od 1 marca do 15 października. Ponadto art. 52 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków zwierząt dziko żyjących , objętych ochrona gatunkową, wprowadza zakaz umyślnego niszczenia ich jaj, piskląt, niszczenia ich siedlisk, ostoi, gniazd i innych schronień w odniesieniu do ptactwa.

Metody wycinki drzew

Wycinka z podnośnika koszowego – to metoda wymagająca niewielkiego wysiłku fizycznego. Umożliwia ona dotarcie do najbardziej zewnętrznych części korony drzewa, oraz\ umożliwia użycie dowolnego sprzętu, który zmieści się w koszu podnośnika. Wadami tej metody są:

uzależnienie od lokalizacji drzewa – tzn. możliwości dojazdu w pobliże drzewa,
ograniczony zasięg podnośnika, w przypadku gdy drzewo mierzy 20 metrów, a podnośnik sięga maksymalnie do 128 metrów;
emisja hałasu;
wysoki koszt wynajęcia sprzętu

W przypadku, kiedy wycinka ma miejsce na zielonym, terenie gęsto porośniętym drzewami i inna roślinnością (np. park), wykorzystanie metody wycinki z podnośnika koszowego jest wykluczone.. Jest to spowodowane tym, że dojazd do drzewa przeznaczonego do usunięcia jest w takich warunkach bardzo trudny lub niemożliwy. Istnieje też wysokie ryzyko uszkodzenia pozostałych drzew i roślin, generalnie metoda ta jest uważana za inwazyjną, ponieważ powoduje zniszczenie środowiska naturalnego wokół usuwanego drzewa.

Metoda tradycyjna – czyli tradycyjne ścięcie drzewa i jego obalenie. Przy tej metodzie najistotniejsza sprawą jest dokładne zaplanowanie ścinki i kierunku w którym ścięte drzewo spadnie na ziemię. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, czy drzewo nie jest w żaden sposób uszkodzone, pochylone i nie wykazuje innych cech, które mogą przyczynić się do nieprzewidzianej zmiany kierunku opadania drzewa na ziemie po jego ścięciu.

Metoda alpinistyczna – to najbardziej popularna metoda ścinania drzew. Polega na ścinaniu drzewa sekcjami począwszy od jego konarów. Ostatnim etapem jest ścięcie pnia drzewa.

Zalety metody:

możliwość pracy w każdych warunkach i na każdym terenie, nawet w pobliżu domów mieszkalnych, pasów ruchu samochodowego czy linii energetycznych,
możliwość pracy niezależnie od lokalizacji drzewa, np. w parkach czy na cmentarzach,
duża przestrzeń do manewrów dla osoby ścinającej drzewo,
możliwość wykonania prac niezależnie od wysokości drzewa,
niski koszt.

Metoda ta jest najmniej inwazyjna dla środowiska naturalnego, otaczającego usuwane drzewo. Jedyną wadą jest znalezienie odpowiedniej osoby do jej wykonania, posiadającej właściwe predyspozycje i praktykę w posługiwaniu się sprzętem linowym.

Bez względu na to, którą metodę usunięcia drzewa wybierzemy, należy zawsze pamiętać o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Operatorzy sprzętu muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, pracownicy muszą być ubrani w odpowiednią odzież roboczą i kaski. Każda osoba pracująca na wysokościach powinna posiadać specjalne orzeczenie lekarskie, zezwalające jej na wykonywanie tego typu czynności.

Prace przygotowawcze do wycinki drzewa obejmują m.in. przygotowanie obszaru, czyli wyznaczenie i wyraźne odgraniczenie strefy zagrożenia. Minimalna odległość pomiędzy stanowiskiem roboczym , a jakimkolwiek innym nie może być mniejsza niż dwie długości ścinanych drzew. Jeżeli wycinka drzewa mam miejsce w pobliżu drogi, sąsiadujący ze stanowiskiem odcinek drogi powinien być odpowiednio oznaczony znakami ostrzegawczymi. W takim wypadku często tez należy uprzednio uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

 

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki